top
کودکانی در برابر آبله مرغان ایمن هستند ؟!

کودکانی در برابر آبله مرغان ایمن هستند ؟!

کودکانی در برابر آبله مرغان ایمن هستند ؟!

آبله مرغان از بیماری‌های خفیف و واگیر دار بوده که اغلب در کودکان شایع تر است این بیماری توسط ویروس هرپس یا واریسلا ایجاد می‌شود. 

خارش سطحی پوست بعد از یک روز، تب، دردهای شکمی، بثورات پوستی از نشانه های این بیماری هستند. بیشترین شیوع بیماری آبله مرغان در سن 5 تا 10 سالگی است این ویروس از راه قطره‌های ریز در هوا یا تماس با ضایعات پوستی، از فرد بیمار منتقل می‌شود این بیماری بسیار مسری بوده و انتقال آن به راحتی امکان پذیر است.
کودک نباید به مدرسه برود دوره نهفتگی بیماری 7-21 روز است اگر مادر یک نوزاد قبل یا در حین بارداری آبله مرغان بگیرد کودک وی تا چندین ماه در برابر آبله مرغان ایمنی دارد. 

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات