top
کلیپ لجبازی یا بیماری؟

کلیپ لجبازی یا بیماری؟

کارگروه پزشکی پرتال جامع وتخصصی کودک: وقتی کودکی لجبازی می کند، نمود آن را می توان در سرپیچی های اغلب آشکار و جسورانه یا گهگاه مخفیانه و زیرکانه او دید. بغض و گریه، کوبیدن پا بر زمین، قهر و بدخُلقی، داد زدن، بددهنی، شکستن لوازم و مانند آنها از جمله حالات تدافعی وی در این هنگام است.

کلیپ لجبازی یا بیماری؟

سرچشمه سرپیچی و لجبازی کودک، اگرچه در برخی موارد به عوامل ژنتیک ربط دارد، هر چه سن بالاتر رود و تربیت او در پیچ و خم های کنش و واکنش با دیگران گرفتار شود، بیشتر از روش و رفتار بزرگ ترها ناشی می شود. اثرات و بازخوردهای این روش ها و رفتارها تقریبا از دو سالگی کودک به بعد بیشتر نمایان می شود و در صورتی که بدرستی مهار و کودک به مسیر مناسبی هدایت نشود، در سه یا چهار سالگی افزایش می یابد. با این حال اختلال های ژنتیک یا بیولوژیک در عملکرد غدد و اعصاب هم می تواند به بروز رفتارهای لجبازانه بینجامد.

کلیپ لجبازی یا بیماری؟
downloadمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات